Toijalannäyttämö Ry hallitus 2024
Jaana Saarela pj.
Veikko Pekkarinen vara pj.

Mika Nuora

Sanna Haapaniemi

Heikki Haapaniemi

Elina Kähäri

Pirkko Taskila

Irita Virtala

Terttu Lankinen sihteeriVastuualueet:


· Puvuston hoitaja ja pukujen vuokraus: 040-506 6894 Jaana Saarela

· Näytelmien puvustus: Pirkko Taskila
· Lavastus: 040-510 1993 Veikko Pekkarinen

· Tekniikka: 045-677 8714 Heikki Haapaniemi

· Kahvio: työryhmä

· Arkisto: 040-507 5205 Irita Virtala

· Tiedotus: ulkoinen Jaana Saarela 040-506 6894
sisäinen Terttu Lankinen 040-744 3517

· Kotisivut/ some: Terttu Lankinen 040-744 3517 / Sanna Haapaniemi

· Ilmoitusmyynti: Irita Virtala 040-5075205

· Laskutus: Terttu Lankinen 040-744 3517

· Jäsenrekisteri: Tampereen Laserma Oy

· Näyttämön sihteeri: Terttu Lankinen 040-744 3517